تبلیغات اینترنتیclose
گذران هفته (محمد حقوقی)
پیچک ( محمد حقوقی )
شعر و ادب معاصر پارسی
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 24 مرداد 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

گذران هفته
 
 
 

از جمعه ی روز
که دوباره " مانا" م
به دنبال کاغذپاره هام
چرخ
می خورد
با ماشین جادوش
که درست در شیب شب
خاموش می شود
خواب به رؤیا یا کابوس ؟
شنبه ی سبک و شمد هوام
نسیم آرام و
پلک هام
و طاووس پیدا
بر آسمان روشن
با جیک جیک گنجشکان
بر مهتابی
پایان رؤیا را
بیدار می شوم
تفرج بامگاهی
با باله ی نور در دره هزار ساله
و خروس هزار بال
که بر بام دهکده نشسته است
از کنار سپیده
گذشته ام
میان نور
و بازگشته ام
با نفسی تازه از گردشی به اندازه
تا چاشت چیده
و والس شادی " اشتراوس"
همراه کلمات سپید پراکنده
بر میز
هشت و نیم شد
بشقاب ها را جمع کنم
و آنگاه پختن غذای ماه
و نوشتن شعر مهر
همراه سنفونی پنجم بتهوون
با واژه های سپید من
و دانه های سپید او
که در کنار هم می نشینند
زوج های روز
در روزهای زوج
تا ایستگاه ظهر
و برنج سپید
که در پیچ های آفتابی چرت بعد از ظهر
تمام می شود
چای و بیداری
عصرانه ی با لیموی شیرین
تا سفر دو سایه ی بلند غروبی
که با ماه باز می آیند
و در کنار میز می نشینند
سالاد فصل
در دو بشقاب آبی
با دو فنجان لعابی
تا خواب ، با دو فصل بهار و تابستان
از چار فصل " ویوالدی "
" خواب به رؤیا یا کابوس ؟"
یکشنبه ی سنگین و نمد هوام
با باد نارام و
پلک هام
و طاووس پنهان
بر آسمان تاریک
با قار قار کلاغان
بر مهتابی
پایان کابوس را
بیدار می شوم
تفرج شامگاهی
بی باله ی نور در دره ی هزار ساله
بی خروس هزار بال
که از بام دهکده رفته ست
از کنار سپیده
گذشته ام
میان مه
و بازگشته ام
با نفسی تازه از گردشی به اندازه
با چاشت چیده
و والس اندوه " سیبلیوس "
همراه کلمات سیاه پراکنده
بر میز
" هشت و نیم شد
بشقاب ها را جمع کنم "
و آنگاه پختن غذای ماه
و نوشتن شعر
همراه سنفونی سوم بتهوون
با واژه های سیاه من
و دانه های سیاه او
که در کنار هم می نشینند
فردهای روز
در روزهای فرد
تا ایستگاه ظهر
و لوبیای سیاه
که در پیچ های ابری چرت بعد از ظهر
تمام می شود
قهوه و بیداری
عصرانه ی پرتقال ترش
تا حضر دو سایه ی کوتاه غروبی
که بی ماه باز می آیند
و در کنار میز می نشینند
سالاد فصل
در دو گوشه ی سینی
با دو پیاله ی چینی
تا خواب ، با دو فصل پاییز و زمستان
از چارفصل " ویوالدی "
" خواب ، به رؤیا یا کابوس ؟"
شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه
شمد هوام
و نسیم آرام و
پلکهام
با "سوپرانو"
"کنترالتو"
"پاستورال"
"فانتاتیک"
یکشنبه ، سه شنبه ، پمج شنبه
نمد هوام
و باد نارام و
پلکهام
با "تنور"
"باس"
رکوئیم"
"پانتتیک"
تا جمعه ی روئز
که دوباره " مانا"م
به دنبال کاغذپاره هام
چرخ
می خورد
با مشیان جادوش
که درست در شیب شب
خاموش می شود
" صدای جارو نگذاشت ... چه گفتی ؟ "
" گفتم : از هفته ی رفته بگذر
که این هفته
روزهای زوج
زوجهای میهمانیم
و روزهای فرد
فردهای میزبان "
" گذشتم و باز هم خواهم گذشت
تا جمعه ی روز
که تو از صبح با جاروت
چرخ
خواهی
خورد
و من از صبح با " باهوم "
دور
خواهم
گشت
 
 
 
 
محمد حقوقی

برچسب ها : ,

موضوع : گذران هفته (یک قطعه), | بازديد : 369